תקנון אתר

כללי
זהו אתר האינטרנט הרשמי של מלון בוטיק A23 (מס' רשום 515512628).
המלון שוכן ברח' ארלוזורוב 23 תל אביב, ישראל.
האתר עומד בקריטריוני אבטחה PCI DSS.

ניתן לבצע הזמנות באמצעות אתר האינטרנט או בטלפון 03-9191018

כל אורח המבצע הזמנה באתר האינטרנט מצהיר כי קרא את תנאי השימוש וכי הוא מסכים לכל התנאים וההתניות הנכללים בו, וכי לו ו/או לכל צד הפועל מטעמו לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ישירות ו/או בעקיפין נגד אתר האינטרנט ו/או בית המלון ו/או כל צד הפועל מטעמו, לרבות נושאים הנוגעים לביצוע ההזמנה ומילוי הפרטים הנוגעים להזמנה, וכל נושא הנוגע למימוש ההזמנה.

כל האורחים שביצעו הזמנה באתר זה מתבקשים להזין פרטים אישיים מסוימים, לרבות מספרי דרכון או מספר זהות ישראלי ומספר כרטיס אשראי בתוקף. הנהלת המלון מתחייבת לשמור את ההזמנה בכפוף להגשת מידע זה. רישום פרטים אישיים כוזבים עלול להוביל לתביעה משפטית נגד האדם שהזין את הפרטים, לרבות תביעות בגין נזק העלול להיגרם לאתר האינטרנט ו/או למלון ו/או לכל צד שלישי הפועל מטעמו.

פרטי כרטיס אשראי נדרשים באתר למטרת הבטחת ההזמנה בלבד. כרטיס האשראי של האורח לא יחויב עד להגעת האורח וביצוע צ'ק אין במלון, למעט במקרה של אי הופעת האורח או הזמנה ללא החזר כספי, בהתאם למדיניות הביטול של בית המלון. עם זאת, המלון שומר לעצמו את הזכות לוודא כי מספר כרטיס האשראי שניתן תקף ולקבל אישור מראש מחברת כרטיס האשראי על סכום השווה לערך ההזמנה.

בסוף תהליך ההזמנה המקוון, האורח יקבל הודעת מייל אוטומטית המאשרת את ההזמנה. האורח נדרש להדפיס את מייל האישור ולהציגו עם הגעתו לקבלה של המלון.

תנאים והתניות
1. כל התעריפים המצוינים באתר האינטרנט בעברית הם בש"ח ללילה וכוללים מע"מ.
2. ההזמנה מכסה תקופת שהייה מיום ההגעה משעה 15:00 אחר הצהריים ועד 12 בצהריים ביום העזיבה. זמני הגעה ו/או עזיבה החורגים מעבר לתקופה הנזכרת לעיל דורשים אישור מראש של הנהלת המלון וכרוכים בתשלום נוסף.
3. "תינוק" - מתחת לגיל שנתיים, "ילד" - בגילאי 12-2 שנים
4. מבוגרים מעל גיל 18 בלבד רשאים לבצע הזמנה דרך אתר האינטרנט. ילדים וצעירים מתחת לגיל 18 יכולים לשהות במלון רק בליווי מבוגר מעל גיל 21.
5. כל התמונות המוצגות באתר האינטרנט מיועדות להמחשה בלבד ואינן מהוות התחייבות של המלון בכל צורה שהיא.
6. המלון יימנע, ככל האפשר, מלשתף פרטים אישיים של המשתמש, עם צדדים שלישיים, אלא אם ייאלץ לעשות זאת מכורח צו בית משפט או שעלולים להינקט נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר האינטרנט של המלון. במקרים אלו, בית המלון רשאי לשתף פרטים אישיים עם הצד הטוען כי ניזוק על ידי המשתמש.
7. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעל ידי הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במסד הנתונים של בית המלון. בית המלון רשאי להשתמש בפרטי רכישה אלו לשיפור השירותים שהוא מציע למשתמשים באתר, ולשם יצירת קשר עם המשתמש באמצעות הדואר, דואר אלקטרוני וכל שיטת התקשרות אחרת ולשנות את האתר על פי צרכיו והעדפותיו האישיות של המשתמש.
8. כל המידע המוצג באתר אינטרנט זה הוא "as is" (כפי שמוצג). בית המלון אינו אחראי לשינוי המידע לצרכי המשתמש ולא יהיה אחראי אם המשתמש אינו יכול להשתמש באתר האינטרנט מכל סיבה שהיא. המשתמש בלבד אחראי לאופן השימוש שלו במידע.
9. מדיניות ביטול
ניתן לבטל הזמנה עד 72 שעות לפני מועד ההגעה המיועד ללא קנס.
אורח המבטל הזמנה פחות מ- 72 שעות לפני תאריך ההגעה המיועד יחויב בסכום ההזמנה הכולל, בהתאם לקבוע בהזמנה.
אם ההזמנה היא ללא החזר כספי, יחויב סך מחיר ההזמנה ביום ביצוע ההזמנה, ולא ניתן יהיה לבטל או לשנות את ההזמנה בכל צורה שהיא.

האורח יחויב באמצעות כרטיס אשראי שסיפק הלקוח בעת תהליך ההזמנה.

כל סכסוך ו/או הליך משפטי הנוגעים לשימוש באתר האינטרנט ו/או השהות במלון ייושב על פי חוקי מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית של בתי הדין הרלבנטיים בתל אביב יפו, ישראל.